KANSER KONUSUNDA
GTC YANINIZDA

GTC

Genomik Tümör Konseyi

GTC, en çok korkulan hastalık olan kansere yakalanmaktan endişe duyan sağlıklı kişilere, kanser hastalığına yakalanmış bireylere ve ailelerine, kanser tanı ve tedavisi ile ilgili kurumlara profesyonel destek vermek için kurulmuş bir platformdur.

Tümör Konseyleri

Kanser hemen hemen tüm organ ve sistemlerden kaynağını alabilen bir hastalıktır. Özellikle kötü huylu tümörler bir taraftan kaynağını aldığı dokularda gelişmeye devam ederken diğer taraftan da vücutta farklı organlara da yayılarak bir organ hastalığı olmaktan çıkıp sistemik bir hastalık olma eğilimi göstermektedirler.... Buna ek olarak, kanser hastalığının tanı ve takibinde tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, onkolojik ve genel cerrahi, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji uzmanları gibi pek çok farklı disiplinden hekimler birlikte çalışmaktadır. Ancak özellikle nadir görülen kanserler, kılavuzlara uymayan ve ileri vakalarda hastalığın tanı, tedavi ve takibi için kararlar yukarıda belirtildiği gibi tümör konseyi olarak adlandırılan multidisipliner kurullarda, interdisipliner olarak alınmaktadır. Bu tür kurullar “Tümör Konseyi” olarak adlandırılır ve genel olarak tüm büyük kurumlarda belirli zamanlarda toplanarak konseye çıkarılan hastalar hakkında tanı ve tedavi ile ilgili kararlar alırlar. oku >

Kanser Farkındalığı

Neden “Genomik Tümör Konseyi”ine ihtiyaç vardır?

Son yıllarda kansere yatkınlığın belirlenmesi, erken tanısı, sınıflandırması ve hedefe yönelik yeni nesil tedavi modalitelerinin kullanılmasında ve sonrasında hasta takibi için pek çok genomik test klinik kullanıma girdi. Günümüzde çok alışık olunmayan bu testlerin sayısı ve kullanım alanları her geçen gün artmakta ve bu konuda ayrı bir uzmanlığa gerek duyulmaktadır. Biz de bu amaçla sizin yanınızdayız.

“Genomik Tümör Konseyi”nin sizin için yapabilecekleri

Bu testler bazı durumlarda 4-5 geni kapsarken diğer taraftan da yüzlerce gen de içermektedir. Bu testlerin sayısı ise her geçen gün artmaktadır. Çok maliyetli olan bu testlerin seçimi esnasında hem fiyat hem de kalite anlamında, sosyal medyadan ve çevreden gelen geri bildirimler nedeniyle hastaların kafası karışabilmekte ve çoğunlukla farklı bir görüşe daha ihtiyaç duyabilmektedirler. Bireysel ve hassas tıp çağına girdiğimiz bu günlerde “Genomik Tümör Konseyi”, tümör konseyindeki diğer uzmanlarla birlikte doğru zamanda doğru testlerin kullanılmasını ve kanser hastalarının tüm olanaklardan en ekonomik şekilde faydalanmasını sağlayarak kanser hastaların yaşam kalitesini ve sürelerini arttırmaya çalışmaktadır.

"Genomik Tümör Konseyi" Hizmetinden Nasıl Yararlanabilirsiniz?

  1. Bazı profesyonel firmalar GTC’nin bu hizmetini test ile birlikte vermektedir (lütfen testi alırken böyle bir hizmetin paketin içinde olup olmadığını sorgulayın).
  2. Bazı kurumların tümör bordlarında tümör moleküler biyolojisi ve genomiği alanlarında uzman bir genetikçi bulunmaktadır veya bazı kurumlar GTC’yi tümör bordlarına davet etmektedir.
  3. Yukarıdakilerin hiçbiri olası değil ise GTC’den yardım alabilirsiniz. Yukarıda belirtilen durumlarda söz konusu servisler “Genomik Tümör Konseyi” tarafından sağlanmamış ise GTC’den ikinci görüş alabilirsiniz.

KURUCU

 

Boss

Dr. Gülay ÖZGÖN

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitede Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji uzmanlığını aldı. Yine İ.Ü.’de Tıbbi Genetik bölümünde doktora programını bitirdi. Yurtdışında da Psikiyatri, Farmakoloji, Moleküler Genetik, Genetik Danışmanlık, Epilepsi Genetiği, ilaç etkileşimlerinin Tıbbi yönleri, kardiyovasküler genetik konuları ile ilgili eğitimler almıştır. İyi derecede İtalyanca ve İngilizce bilmektedir. 2009 yılından beri Nesiller Genetik'in kurucusu ve yöneticisidir.

Peki ya Kanser Nedir?

Kanser hakkında
daha fazla bilgi
için
TIKLAYIN

Bireye Özel
ve
Hassas Tıp

Bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklerin en hızlı uygulamaya girdiği sağlık alanında yapılan çalışmalar ile hastalıkların ve hastalıklara yatkınlıkların moleküler temellerinin anlaşılması mümkün hale gelmiştir. Bu sayede bireylerin genomik bilgilerine ulaşım kolaylaşmakta ve tedavi alanında kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır.

Tüm bu gelişmelerin itici gücü sayesinde, geleneksel tıp uygulamalarının yerini, hastanın genetik ve çevresel profili dikkate alınarak en uygun tedavinin moleküler analizler ile belirlendiği bireye özgü tıp uygulamaları almaktadır.

Bireye özgü ve hassas tıbbın günümüz hekimlik pratiğinde en yaygın kullanım alanı kanserdir. Kanser alanında, erken tanıdan hastalığın daha iyi sınıflandırılmasına, tedavi seçiminden, hasta takibine her basamakta hastayı kısa aralıklarla takip eden yeni genetik veya genomik testler kullanılmaya başlanmıştır. Bu hassas takip sonucu kanser hastalığı çok yakından takip edilebilir bir hale gelmiştir.